MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR
A Garden Kft. minőség-, környezet- és MEB politikája

A Kft. minőség- környezet- és MEB politikáját a társaság hagyományaira és az eddig elért eredményeire építi annak érdekében, hogy a mindennapokban egyre erősebben érvényesülő követelményt, mely a megrendelői igények minél magasabb színvonalon történő kiszolgálását, a környezet fokozott védelmét és a dolgozók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának egyre jobb biztosítását jelenti, maradéktalanul teljesíteni tudja.

A Kft. vezetősége átfogó integrált irányítási (MIR-KIR-MEBIR) rendszer kidolgozásával és ennek nemzetközi tanúsításával kívánja emelni belső szervezetének hatékonyságát, tevékenységi színvonalát, így versenyképességét a piacon.

A Kft. vezetőségének és valamennyi munkatársának célja, hogy az ISO 9001, az ISO 14001 illetve az MSZ 28001 szabványok alapján kidolgozott integrált irányítási rendszer előírásának szellemében dolgozva, azokat betartva és betartatva, a megrendelők igényeit úgy minőség, mint határidő tekintetében legteljesebb megelégedésükre elégítse ki. Tevékenysége során teljesítse a partnereknek (megrendelők, alvállalkozók, hatóságok, civil szervezetek, lakosság) az egészséges környezetre vonatkozó elképzeléseit, valamint saját dolgozóinak az egészségre, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó elvárásait.

A mindennapokban a végzendő munka minőségének állandó javításával, így a megrendelők igényeinek egyre magasabb szintű kielégítésével, a környezetterhelés megelőzésével, illetve folyamatos csökkentésével, a dolgozók munkakörülményeinek állandó javításával és a korrekt, őszinte partneri kapcsolatok kiépítésével kívánjuk biztosítani a Kft. stabil jelenlétét a kertépítés, a játszóterek szabványosítása, park-és fasorfenntartás és faápolás piacán.

A vállalkozási és kivitelezési munka gazdasági eredményességét, biztonságát és környezetkímélő hatását tovább kívánjuk növelni elsősorban a kivitelezés folyamán elkövetett hibák, valamint garanciális reklamációk számának és anyagi következményeinek csökkentése révén. Kitűzött célunk mindhárom területen a hibák megelőzése révén a rendszer folyamatos fejlesztése.

A Kft. működése során a jogszabályi kötelezettségek szigorú betartásával és betartatásával, tevékenysége nyilvánosságával igyekszik példát mutatni környezete számára.

Projektjei megvalósítása során a természeti környezet megvédése és a munkahelyi egészségvédelem és a munkabiztonság érdekében az alábbi célokat tűzi ki: a környezettudatos viselkedés kialakítása a Kft. valamennyi dolgozójánál, a veszélyes anyagok és készítmények embereket és környezetet védő felhasználásának és a keletkező hulladékok előírás szerinti tárolásának, elhelyezésének, illetve a technológiai lehetőségeknek megfelelő vissza-nyerésének megoldása, az alvállalkozók fokozott és tudatos bevonása a vállalati környezet-, munka-, egészség- és tűzvédelmi  munkába, munkatársai épségének és egészségének megőrzése

Az integrált irányítási rendszer bevezetése, alkalmazása, karbantartása, évenkénti felülvizsgálata a Kft. valamennyi vezetőjének és munkatársának folyamatos feladata. Ezért a társaság dolgozói – ismerve a rendszerből rájuk háruló feladatokat – vállalják a felelősséget saját munkájuk jó minőségéért és elkötelezettek a minőség-, környezetirányítás- és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság ügye mellett.

Lukács Zoltán - ügyvezető

Garden Kft.: 1214 Budapest,
II. Rákóczi F. út 324.

telefon:
06 1 277 9535
e-mail:
gardenkft@gardenkft.hu